No Ruas 157, Jl. Karanglewas Lor - Karanglewas Kidul