No Ruas 294, Jl. Margasana - Purwojati

Pangkal Ruas : JN. Menganti - Wangon (ayam goreng margasana)

Ujung Ruas    : Jl. Purwojati - Jatisaba (pasar purwojati)