No Ruas 290, Jl. Karang klesem - Pasiraman Kidul

Pangkal Ruas : SD N Kr. Klesem

Ujung Ruas    : Masjid Pasiraman Kidul