No Ruas 257, Jl. Dermaji - Citunggul

No Ruas 257, Jl. Dermaji - Citunggul